tải võ lâm 2

Trang chủ / Thông báo

ALPHATEST - Lộ trình trải nghiệm Alphatest máy chủ mới Song Long

13-04-2024

Chia sẻ

ALPHATEST - Lộ trình trải nghiệm Alphatest máy chủ mới Song Long

* Xin gửi tới quý nhân sĩ võ lâm lộ trình trải nghiệm các tính năng mới của Jx2 Huyền Thoại tại máy chủ mới Song Long

► Lộ trình nhận cấp tại Thẻ Trải Nghiệm:

 • Ngày 13/4 đến 14/4: Mở nhận cấp 70, 75, 80, 85
 • Ngày 15/4 dến 17/4: mở nhận cấp 90
 • Ngày 18/4 đến 19/4: mở nhận cấp 95

► Lộ trình nhận và trải nghiệm Mảnh Huyền Thoại (các nhân vật đạt đủ cấp có thể nhận các vật phẩm tương ứng) tại Thẻ Trải Nghiệm:

Có 3 loại mảnh huyền thoại dùng để nâng cấp đồ:

 • Nhận Mảnh Huyền Thoại (yêu cầu từ Cấp 83-86) dùng để nâng cấp: đồ Thiên Chi Tàng Kiếm, Tử Quang Viêm Đế, Việt Yên, Sư Môn 4, Vũ Khí sát thủ 7x.
 • Nhận Mảnh Huyền Thoại cao cấp (yêu cầu từ cấp 87 -90) dùng để nâng cấp: Tàng Kiếm Trung Cấp, Viêm Đế, Thiên Chi Tướng (Soái), Đại Việt Yên, Sư Môn 5.
 • Nhận Mảnh Huyền Thoại Siêu cấp (yêu cầu từ cấp 91-99) dùng để nâng cấp: Tàng Kiếm Cao Cấp, Thiên Chi Viêm Đế, Ngự Long Tướng Soái.

► Lộ trình mở giám định theo cấp nhân vật (các nhân đạt đủ cấp sẽ có thể giám định ra các opt tương ứng):

 • Lv70 đến 82 có thể giám định ra opt -7
 • Lv83 đến 86 có thể giám định ra opt -9
 • Lv87 đến 90 có thể giám định ra opt -11
 • Lv91 đến 99 có thể giám định ra opt -13 và -15

Tham gia ngay để nhận được quà Giftcode Alphatest cực giá trị theo 2 mốc như sau:

► MỐC 1 khi đạt:

 •  Công Trạng Đạt : 80.000
 •  Thu Hoạch Bát Nhã Lớn : 20 cây

 Nhận Ngay 

 •  10 Bát Nhã Lớn ( khóa )
 •  10 Quân Công Đại (khóa)
 •  10 Tiêu Kiếp Tán (khóa )

► MỐC 2  giá trị phần thưởng x3 khi đạt:

 •  Công Trạng Đạt : 130.000
 •  Thu Hoạch Bát Nhã Lớn : 50 cây

Nhận Ngay

 1.  30 Bát Nhã Lớn ( khóa )
 2.  30 Quân Công Đại (khóa)
 3.  30 Tiêu Kiếp Tán (khóa)

Chúc tất cả anh hùng chiến nhiệt huyết - bùng đam mê - vui hết mình tại AlphaTest máy chủ SONG LONG 

yesJX2 Huyền Thoại 2008 - Ra mắt máy chủ 5 - SONG LONGyes

♦ Alpha Test: 19h00 13/04/2024

♦ Open Beta : 19h00 20/04/2024